Przykładowe zastosowania platformy archITekt

Istnieje bardzo wiele różnych zastosowań dla aplikacji zbudowanych na platformie archITekt. Od stosunkowo prostych aplikacji po złożone systemy. Niezależnie od branży. Co istotne, można je zbudować i rozwijać samodzielnie, wewnątrz firmy
Poniżej przedstawiamy różne przykłady.

Prototypowanie i walidacja pomysłów

Przy pomocy platformy archITekt można w szybki, iteracyjny sposób budować prototypy. Dzięki temu, bez ponoszenia istotnych kosztów i poświęcania czasu pracowników, możliwa jest weryfikacja przez właścicieli biznesowych zdefiniowanych przez nich konceptów lub też sposobów ich realizacji.

Co więcej, po pomyślnej weryfikacji, dany prototyp można wykorzystać w kolejnym kroku jako bazę do budowy docelowej aplikacji.
To przynosi kolejne oszczędności.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).
Low-code or no-code?
Low-code or no-code?

Prototypowanie i walidacja pomysłów

Przy pomocy platformy archITekt można w szybki, iteracyjny sposób budować prototypy. Dzięki temu, bez ponoszenia istotnych kosztów i poświęcania czasu pracowników, możliwa jest weryfikacja przez właścicieli biznesowych zdefiniowanych przez nich konceptów lub też sposobów ich realizacji.

Co więcej, po pomyślnej weryfikacji, dany prototyp można wykorzystać w kolejnym kroku jako bazę do budowy docelowej aplikacji.
To przynosi kolejne oszczędności.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).

Low-code or no-code?

System do kompletowania zamówień

Aplikacja obsługująca przyjęcie zamówienia, procesowanie wewnątrz firmy, wysyłkę zamówienia do klienta oraz generację powiązanych z tym dokumentów. Aplikacja ma dostęp edycyjny do bazy klientów, produktów, podgląd bieżących stanów magazynowych i miejsc magazynowania konkretnych produktów, możliwość naliczania rabatów oraz generuje faktury końcowe i listy przewozowe, które mogą być przekazywane odpowiednio do systemu ERP i firmy obsługującej wysyłkę.

Z aplikacji korzysta wielu użytkowników, na różnych etapach procesowania zamówienia: od osoby wprowadzającej zamówienia do systemu, przez pracownika magazynu oraz osobę przygotowującą wysyłkę, po menadżera odpowiadającego za sprzedaż.

Moduł pozwala na:

 • oddzielenie reguł biznesowych od pozostałej części systemu,
 • tworzenie i modyfikację reguł biznesowych przy użyciu graficznego środowiska pracy,
 • weryfikację działania reguł w trakcie ich projektowania – jest to realizowane przez uruchamianie reguł po podaniu danych wejściowych oraz śledzenie wartości wyliczanych w poszczególnych krokach algorytmu,
 • analizę skutków modyfikacji reguł biznesowych – jest to realizowane przez umożliwienie automatycznego wykonania zestawu wcześniej przygotowanych testów biznesowych i porównania ich wyników do wyników poprzedniej wersji algorytmu,
 • wykorzystanie w regułach rozbudowanych tabel konfiguracyjnych zawierających zestawy predefiniowanych parametrów wykonania i działania algorytmów,
 • dzielenie złożonych reguł biznesowych na mniejsze elementy i ich ponowne użycie,
 • użycie w regułach biznesowych hierarchicznych struktur danych i list,
 • publikację reguł biznesowych w postaci usług web service, co umożliwia użycie zdefiniowanych reguł przez różne systemy, unifikację reguł w organizacji oraz zarządzanie nimi w jednym miejscu,
 • bardzo szybkie obliczanie reguł dzięki skompilowaniu ich do kodu wynikowego.

Wielokrotne wdrożenia Modułu Algorytmów potwierdzają wysoką wartość oddzielania reguł biznesowych od pozostałej części systemu. Wydajność i skuteczność pracy analityków biznesowych w zarządzaniu regułami jest zapewniona m.in. dzięki unikalnej funkcjonalności wykonywania testów biznesowych natychmiast pokazującej impakt dokonywanych zmian.


Zarządzanie dniami wolnymi

Platforma archITekt może pomóc w tworzeniu nietypowych scenariuszy zarządzania godzinami pracy pracowników i dniami wolnymi.
Jednym z takich przykładów może być sytuacja, w której pracownik często pracuje w godzinach nadliczbowych i ostatecznie chce wziąć dzień wolny, aby zrekompensować przepracowane godziny dodatkowe.

W platformie może przykładowo zbudować aplikację, która zatwierdzi, częściowo zatwierdzi lub odrzuci urlop na podstawie ilości przepracowanych nadgodzin. Można tworzyć też zróżnicowane, wielopoziomowe schematy zatwierdzania.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).
Low-code or no-code?
Low-code or no-code?

Zarządzanie dniami wolnymi

Platforma archITekt może pomóc w tworzeniu nietypowych scenariuszy zarządzania godzinami pracy pracowników i dniami wolnymi.
Jednym z takich przykładów może być sytuacja, w której pracownik często pracuje w godzinach nadliczbowych i ostatecznie chce wziąć dzień wolny, aby zrekompensować przepracowane godziny dodatkowe.

W platformie może przykładowo zbudować aplikację, która zatwierdzi, częściowo zatwierdzi lub odrzuci urlop na podstawie ilości przepracowanych nadgodzin. Można tworzyć też zróżnicowane, wielopoziomowe schematy zatwierdzania.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).
Low-code or no-code?

Budżetowanie

Innym typem aplikacji jest aplikacja w której można planować i rozliczać różnorodne budżety. Od budżetów projektów po budżet ogólno firmowy. Budżetowanie można zaimplementować w oparciu o predefiniowany algorytm / workflow uwzględniający strukturę hierarchiczną, wielopoziomowe schematy akceptacji, dane historyczne, uwzględnianie zmian proporcjonalnych, akceptację częściową, generowanie dokumentów, komunikację wewnętrzną i raportowanie.

Scenariusze mogą być bardzo zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb, a to wszystko do zbudowania w jednym narzędziu.

Moduł pozwala na:

 • oddzielenie reguł biznesowych od pozostałej części systemu,
 • tworzenie i modyfikację reguł biznesowych przy użyciu graficznego środowiska pracy,
 • weryfikację działania reguł w trakcie ich projektowania – jest to realizowane przez uruchamianie reguł po podaniu danych wejściowych oraz śledzenie wartości wyliczanych w poszczególnych krokach algorytmu,
 • analizę skutków modyfikacji reguł biznesowych – jest to realizowane przez umożliwienie automatycznego wykonania zestawu wcześniej przygotowanych testów biznesowych i porównania ich wyników do wyników poprzedniej wersji algorytmu,
 • wykorzystanie w regułach rozbudowanych tabel konfiguracyjnych zawierających zestawy predefiniowanych parametrów wykonania i działania algorytmów,
 • dzielenie złożonych reguł biznesowych na mniejsze elementy i ich ponowne użycie,
 • użycie w regułach biznesowych hierarchicznych struktur danych i list,
 • publikację reguł biznesowych w postaci usług web service, co umożliwia użycie zdefiniowanych reguł przez różne systemy, unifikację reguł w organizacji oraz zarządzanie nimi w jednym miejscu,
 • bardzo szybkie obliczanie reguł dzięki skompilowaniu ich do kodu wynikowego.

Wielokrotne wdrożenia Modułu Algorytmów potwierdzają wysoką wartość oddzielania reguł biznesowych od pozostałej części systemu. Wydajność i skuteczność pracy analityków biznesowych w zarządzaniu regułami jest zapewniona m.in. dzięki unikalnej funkcjonalności wykonywania testów biznesowych natychmiast pokazującej impakt dokonywanych zmian.


Generowanie dokumentów

Przy pomocy archITekta można zautomatyzować cały proces generowania dokumentów dla klientów, kontrahentów lub na potrzeby wewnętrzne. Od przygotowania danych składowych, po generację samego dokumentu i jego wysyłkę. Dane składowe, które powinny być w dokumencie mogą pochodzić z różnych systemów, mieć różne formaty lub też wymagać przeliczeń czy transformacji przed umieszczeniem ich w dokumencie.

Przygotowanie tych danych można zamodelować w archITekcie, bez potrzeby użycia dodatkowych aplikacji. Sam szablon dokumentu tworzy się przy użyciu wtyczki do MS Word, mamy więc dużą swobodę w dostosowaniu wyglądu do wewnętrznych lub zewnętrznych wymagań.

Przykładami generowanych dokumentów mogą być faktury, umowy, wyciągi bankowe, listy przewozowe.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).
Low-code or no-code?
Low-code or no-code?

Generowanie dokumentów

Przy pomocy archITekta można zautomatyzować cały proces generowania dokumentów dla klientów, kontrahentów lub na potrzeby wewnętrzne. Od przygotowania danych składowych, po generację samego dokumentu i jego wysyłkę. Dane składowe, które powinny być w dokumencie mogą pochodzić z różnych systemów, mieć różne formaty lub też wymagać przeliczeń czy transformacji przed umieszczeniem ich w dokumencie.

Przygotowanie tych danych można zamodelować w archITekcie, bez potrzeby użycia dodatkowych aplikacji. Sam szablon dokumentu tworzy się przy użyciu wtyczki do MS Word, mamy więc dużą swobodę w dostosowaniu wyglądu do wewnętrznych lub zewnętrznych wymagań.

Przykładami generowanych dokumentów mogą być faktury, umowy, wyciągi bankowe, listy przewozowe.

Moduł Procesów pozwala na:

 • projektowanie, budowę, modyfikację procesów biznesowych w środowisku graficznym,
 • budowę procesów przy wykorzystaniu palety uniwersalnych czynności procesowych,
 • rozszerzanie palety dostępnych czynności o czynności biznesowe charakterystyczne dla danego systemu,
 • dzielenie złożonych procesów na podprocesy,
 • śledzenie przebiegu procesów, zarówno aktualnie wykonywanych, jak i już zakończonych,
 • dostęp do dziennika przebiegu zawierającego szczegółowe informacje o każdej z uruchamianych czynności,
 • rozbudowane zarządzanie zmiennymi procesu; możliwość określania parametrów wejściowych i wyjściowych procesu, budowy procesów działających jednocześnie na wielu strukturach danych,
 • wykonywanie procesów w dwóch trybach: synchronicznym i asynchronicznym,
 • sterowanie sposobem wykonania i wznawiania procesów, np. uruchomienie podprocesów równoległych, wstrzymywanie wykonania procesu ze zdefiniowaniem sygnałów wznawiających działanie (m.in. akcja użytkownika, upłynięcie określonego czasu, oczekiwanie na sygnał z innego komponentu lub systemu).

Low-code or no-code?

Digitalizacja procesów w zakładach produkcyjnych

Zastosowanie platformy low-code w przemyśle daje możliwość automatyzacji rutynowych czynności wykonywanych przez pracowników na hali produkcyjnej, a także usprawnienia przepływu zleceń oraz zgłoszeń dotyczących zapotrzebowania na składzie. Możliwe jest tworzenie elektronicznych notyfikacji oraz check-list dla czynności serwisowych, monitorowanie czasu i efektów pracy, wsparcie dla procesów planowania produkcji oraz budżetowania.

Ponadto low-code pozwala w prosty sposób agregować i przetwarzać dane z maszyn oraz formularzy, tak w celach operacyjnych, jak i raportowych. Dzięki temu, każda z osób odpowiedzialnych za konkretny zakres cyklu produkcji i sprzedaży produktów zyskuje dostęp do potrzebnych na bieżąco informacji.

Dodatkową zaletą platformy archITekt jest możliwość szybkiej zmiany procesów, co ma istotne znaczenie między innymi przy krótkoseryjnej produkcji towarów.

Moduł pozwala na:

 • oddzielenie reguł biznesowych od pozostałej części systemu,
 • tworzenie i modyfikację reguł biznesowych przy użyciu graficznego środowiska pracy,
 • weryfikację działania reguł w trakcie ich projektowania – jest to realizowane przez uruchamianie reguł po podaniu danych wejściowych oraz śledzenie wartości wyliczanych w poszczególnych krokach algorytmu,
 • analizę skutków modyfikacji reguł biznesowych – jest to realizowane przez umożliwienie automatycznego wykonania zestawu wcześniej przygotowanych testów biznesowych i porównania ich wyników do wyników poprzedniej wersji algorytmu,
 • wykorzystanie w regułach rozbudowanych tabel konfiguracyjnych zawierających zestawy predefiniowanych parametrów wykonania i działania algorytmów,
 • dzielenie złożonych reguł biznesowych na mniejsze elementy i ich ponowne użycie,
 • użycie w regułach biznesowych hierarchicznych struktur danych i list,
 • publikację reguł biznesowych w postaci usług web service, co umożliwia użycie zdefiniowanych reguł przez różne systemy, unifikację reguł w organizacji oraz zarządzanie nimi w jednym miejscu,
 • bardzo szybkie obliczanie reguł dzięki skompilowaniu ich do kodu wynikowego.

Wielokrotne wdrożenia Modułu Algorytmów potwierdzają wysoką wartość oddzielania reguł biznesowych od pozostałej części systemu. Wydajność i skuteczność pracy analityków biznesowych w zarządzaniu regułami jest zapewniona m.in. dzięki unikalnej funkcjonalności wykonywania testów biznesowych natychmiast pokazującej impakt dokonywanych zmian.