Cennik

Trial

Free

Dostępny
dla celów testowych

Bez ograniczeń
funkcjonalnych
oraz czasowych

Start

199 EUR/mies.

płatność roczna

3 użytkowników końcowych Wsparcie basic  

Dodatkowy pakiet
3 użytkow. końcowych
90 EUR/mies.

Grow

899 EUR/mies.

płatność roczna

30 użytkowników końcowych
Wsparcie standard  

Dodatkowy pakiet
15 użytkow. końcowych
150 EUR/mies.

Expand

1 999 EUR/mies.

płatność roczna

150 użytkowników końcowych Wsparcie premium  

Dodatkowy pakiet 60 użytkow. końcowych 300 EUR/mies.

Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania?

Dla firm ze szczególnymi wymaganiami w zakresie polityk licencyjnych oraz wsparcia.

Użytkownik końcowy to użytkownik aplikacji stworzonej przy użyciu platformy archITekt.

Basic – możliwość zgłaszania błędów, wymagań i sugestii przez system zgłoszeniowy VSoft
Standard – pakiet Basic + konsultacje przez system zgłoszeniowy VSoft
Premium – pakiet Standard + live web / konsultacja telefoniczna
Wsparcie jak opisano wyżej dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy VSoft [9:00 – 17:00 CET].

Przedstawione powyżej ceny zakładają płatność pobieraną „z góry”.