Cennik

VSoft archITekt On-premises

Trial/Developer

Free

Dla celów testowych
i developmentu

Bez ograniczeń
funkcjonalnych

Start

199 EUR/mies.

płatność roczna

3 użytkowników końcowych
Wsparcie basic  

Dodatkowy pakiet
3 użytkow. końcowych
90 EUR/mies.

Grow

899 EUR/mies.

płatność roczna

30 użytkowników końcowych
Wsparcie standard  

Dodatkowy pakiet
15 użytkow. końcowych
150 EUR/mies.

Expand

1 999 EUR/mies.

płatność roczna

150 użytkowników końcowych
Wsparcie premium  

Dodatkowy pakiet
60 użytkow. końcowych
300 EUR/mies.

Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania?

Dla firm ze szczególnymi wymaganiami w zakresie
polityk licencyjnych oraz wsparcia.

VSoft archITekt Cloud

Trial/Developer

FREE

Dla celów testowych
i developmentu

Start

299 EUR/mies.

płatność miesięczna

1 aplikacja, zasoby dla ok. 3 użytkowników końcowych
Wsparcie basic  

Grow

1 249 EUR/mies.

płatność miesięczna

1 aplikacja, zasoby dla ok. 30 użytkowników końcowych
Wsparcie standard  

Expand

2 349 EUR/mies.

płatność miesięczna

1 aplikacja, zasoby dla ok. 150 użytkowników końcowych
Wsparcie premium  

Użytkownik końcowy to użytkownik aplikacji stworzonej przy użyciu platformy archITekt.

Basic – możliwość zgłaszania błędów, wymagań i sugestii przez system zgłoszeniowy VSoft
Standard – pakiet Basic + konsultacje przez system zgłoszeniowy VSoft
Premium – pakiet Standard + live web / konsultacja telefoniczna
Wsparcie jak opisano wyżej dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy VSoft [9:00 – 17:00 CET].

Przedstawione powyżej ceny zakładają płatność pobieraną “z góry”.