Cennik

Trial

Free

Dostępny
dla celów testowych

Start

199 EUR/mies.

płatność roczna

3 użytkowników końcowych
1 000 CU  
Wsparcie basic  

Dodatkowy pakiet
3 użytkow. końcowych + 1 000 CU  
90 EUR/mies.

Grow

899 EUR/mies.

płatność roczna

30 użytkowników końcowych
10 000 CU  
Wsparcie standard  

Dodatkowy pakiet
15 użytkow. końcowych + 5 000 CU  
150 EUR/mies.

Expand

1 999 EUR/mies.

płatność roczna

150 użytkowników końcowych
50 000 CU  
Wsparcie premium  

Dodatkowy pakiet
60 użytkow. końcowych + 20 000 CU  
300 EUR/mies.

Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania?

Dla firm ze szczególnymi wymaganiami w zakresie
polityk licencyjnych oraz wsparcia.

Basic – możliwość zgłaszania błędów, wymagań i sugestii przez system zgłoszeniowy VSoft
Standard – pakiet Basic + konsultacje przez system zgłoszeniowy VSoft
Premium – pakiet Standard + live web / konsultacja telefoniczna
Wsparcie jak opisano wyżej dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy VSoft [9:00 – 17:00 CET].

„Composition unit” to atomowy element logiki systemu – pole elementarne, wyrażenie, formuła:
•  pole elementarne typu: imię, nazwisko, wiek, zaimportowane np. z pliku Excel, CSV, tabeli w bazie danych, lub
•  pole elementarne utworzone za pomocą wyrażenia typu: parsowanie tekstu, operacje arytmetyczne lub
•  inne wyrażenie (np. reguła walidacyjna, obliczona właściwość elementu na formularzu).
Z kalkulacji CU wyłączone zostały operacje pomocnicze, nie mające bezpośredniego związku z domeną biznesową (dodanie komentarza, zmiana nazwy pola, usunięcia pola, itp.)
Przykład: Aplikacja z jednym formularzem, zawierającym pola: ID, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Typ (osoba fizyczna / firma), Wiek. Pole Data Urodzenia wyświetlane jest tylko w przypadku osób fizycznych. Wiek obliczany jest na podstawie Daty urodzenia i daty bieżącej. Dane przechowywane są w bazie danych w jednej tabeli.
Kalkulacja „Composition units”:
•  wczytanie 5-ciu kolumn z tabeli bazodanowej – 5 CU
•  formuła warunkowo wyświetlająca pola Data Urodzenia i Wiek – 2 CU
•  formuła wyliczająca wiek – 1 CU
Razem: 8 CU

Przedstawione ceny zakładają płatność pobieraną „z góry”