Cennik

Twórz aplikacje i rozwijaj swój biznes.

Flexible

Wykorzystanie komercyjne
Od 5 Użytkowników *
Standardowe wsparcie techniczne **

od 250€

miesięcznie

Enterprise

Dla firm ze szczególnymi
wymaganiami w zakresie polityk
licencyjnych oraz wsparcia.
Skontaktuj się w celu uzyskania wyceny.

* VSoft rozumie użytkowników jako pracowników zatrudnionych przez Twoją firmę, którzy używają zbudowanych przez Ciebie aplikacji.

** Standardowe wsparcie techniczne
Klienci z aktywną subskrypcją mogą zgłaszać: błędy, wymagania i sugestie, przez system zgłoszeniowy udostępnione w tym celu w extranecie VSoft.
Wsparcie internetowe/telefoniczne: Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy VSoft.