Rok 2023 był zdecydowanie rokiem sztucznej inteligencji. Pójście naprzód to już nie tylko wybór, ale wręcz konieczność. Co zatem czeka nas w 2024? Gartner, niekwestionowany lider w prognozowaniu zmian technologicznych, przedstawia Top 10 Strategicznych Trendów Technologicznych na rok 2024 i lata kolejne. Jedno jest pewne, AI nadal będzie królować, a przedsiębiorstwa wciąż podążać będą drogą transformacji cyfrowej, ale kto będzie najistotniejszym sojusznikiem tej podróży?

Przyjrzyjmy się bliżej poniższym trendom i zobaczmy, która technologia będzie motorem napędowym sukcesu w 2024 roku.

1. AI TRiSM

Gartner twierdzi, że wszechobecnej sztucznej inteligencji, konieczna jest solidna obrona. AI TRiSM wspiera zarządzanie modelem sztucznej inteligencji, wiarygodność, uczciwość, niezawodność, odporność, przejrzystość i ochronę danych. AI TRiSM jest więc „rycerzem w lśniącej zbroi”, stojącym na straży bezpieczeństwa.

„Do 2026 roku przedsiębiorstwa, które zastosują kontrolki TRiSM do aplikacji sztucznej inteligencji, zwiększą dokładność podejmowania decyzji, eliminując 80% błędnych i nielegalnych informacji”.

Osoby aktywnie korzystające z kontroli AI TRiSM przenoszą projekty z obszaru sztucznej inteligencji do produkcji, osiągając większą wartość biznesową i zwiększoną precyzję modeli w porównaniu z osobami, które tego nie robią.

2. CTEM

W świecie cyberbezpieczeństwa kluczowe jest przewidywanie. CTEM to istotny trend, bo koncentruje się na stałej czujności. Jest to praktyczne i systemowe podejście do ciągłego dostosowywania priorytetów optymalizacji cyberbezpieczeństwa. Dlaczego to podejście jest na topie? Bo skupia się na ciągłym monitorowaniu i reagowaniu na czyhające zagrożenia. Dzięki temu firmy mogą zapewnić najwyższą kontrolę nad swoim środowiskiem technologicznym.

3. Zrównoważona technologia

Wygląda na to, że zrównoważony rozwój w 2024 to już nie tylko wybór, lecz wręcz imperatyw. Gartner definiuje zrównoważoną technologię jako ramy rozwiązań cyfrowych, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu i jego klientom korzyści w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). Jak mówi Autumn Stanish, starszy główny analityk firmy Gartner:

„Zrównoważona technologia ułatwia także tworzenie nowych modeli biznesowych i produktów opartych na technologii, aby lepiej służyć klientom”.

Możliwość realizacji tego celu w przedsiębiorstwach osiągniemy m.in., dzięki: automatyzacji, AI, analizie i chmurze. Platformy low code, których nadrzędnym celem jest automatyzacja, także mogą znacząco wspomóc realizację zrównoważonych działań.

4. Inżynieria platformowa

Fundamenty mają znaczenie. Platform Engineering, jak definiuje Gartner to praktyka, która polega na budowaniu i zarządzaniu wewnętrznymi, samoobsługowymi platformami, gdzie każda z nich pełni rolę odrębnej warstwy, jest tworzona i nadzorowana przez wyspecjalizowany zespół produktowy. Celem jest optymalizacja wydajności i doświadczenia użytkownika oraz przyspieszenie dostarczania wartości biznesowej.

5. Programowanie wspierane AI

„Do 2028 roku 75% inżynierów oprogramowania w przedsiębiorstwach będzie korzystać z asystentów do kodowania opartych na sztucznej inteligencji, w porównaniu do mniej niż 10% na początku 2023 roku”.

Definicja programowania wspomaganego AI (AI-Augmented Development) według Gartnera obejmuje wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, takich jak GenAI i uczenie maszynowe, w celu wspierania inżynierów oprogramowania w projektowaniu, kodowaniu i testowaniu aplikacji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania może skutkować wzrostem produktywności programistów, umożliwiając zespołom developmentu efektywne sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na oprogramowanie.

6. Branżowe platformy chmurowe (ICP)

Branże są unikalne, podobnie jak ich potrzeby. Dlatego Gartner przewiduje, że do 2027 aż 50% przedsiębiorstw będzie korzystać z branżowych platform chmurowych (Industry Cloud Platforms) w celu przyspieszenia swoich inicjatyw biznesowych, w porównaniu do mniej niż 15% w 2023 roku. W najprostszych słowach ICP są to dostosowane do określonych potrzeb, rozwiązania chmurowe dla danej branży, które rozwiązują branżowe cele biznesowe poprzez połączenie podstawowych usług SaaS, PaaS i IaaS w kompleksową ofertę produktową z możliwością komponowania.

7. Inteligentne aplikacje

Gartner definiuje Inteligentne aplikacje jako aplikacje konsumenckie lub biznesowe, które są wzbogacane o sztuczną inteligencję oraz różne dane pochodzące z transakcji i zewnętrznych źródeł. Aplikacje te są „zdolne do nauki” i dynamicznego dostosowywania się do użytkownika w celu odpowiedniego reagowania.

8. Demokratyzacja Gen AI

Według Gartnera jest to jeden z najbardziej rewolucyjnych trendów tego dziesięciolecia. Mowa o powszechnym dostępie do generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), która staje się coraz bardziej dostępna dla mas dzięki złożonemu efektowi upowszechnienia się, obejmującemu wstępnie przeszkolone modele, obliczenia w chmurze i oprogramowanie open source. Gartner prognozuje, że do 2026 roku ponad 80% firm będzie korzystać z interfejsów API GenAI oraz jej modeli, wprowadzając aplikacje obsługiwane przez GenAI w środowiskach produkcyjnych, co stanowi ogromny skok w porównaniu z początkiem 2023 roku.

9. ACWF

ACWF, czyli augmented-connected workforce, to strategia optymalizacji wartości przynoszonej przez pracowników poprzez wykorzystanie inteligentnych aplikacji i analizy danych dotyczących personelu. Ta tendencja polega na zapewnieniu pracownikom bieżącego kontekstu i wskazówek poprzez dostarczanie informacji wspierających ich doświadczenia, samopoczucie oraz rozwój umiejętności. ACWF ma również na celu poprawę wyników biznesowych.

10. Machine Customers

Klienci maszynowi – inaczej custoboty, są to autonomiczne jednostki w sferze ekonomicznej, zdolne do negocjowania i płacenia za towary i usługi. Ten rozwijający się trend może przynieść gigantyczne przychody do 2030 roku, stając się kluczowym punktem biznesowej ewolucji, przewyższając nawet globalny handel elektroniczny. Do 2028 roku przewiduje się istnienie 15 miliardów połączonych produktów z potencjałem zachowania się jak klienci, a kolejne miliardy mogą do nich dołączyć w kolejnych latach. Dla firm oznacza to możliwość tworzenia własnych klientów po raz pierwszy w historii ludzkości.

Podsumowanie

W krajobrazie zdefiniowanym przez szybki rozwój technologii Top 10 Strategicznych Trendów Technologicznych Gartnera na rok 2024 ukazuje „plan działania” w drodze do sukcesu. To, czy i kiedy wprowadzisz te technologie, zależy przede wszystkim od celów biznesowych twojej organizacji oraz od jej obecnej pozycji wyjściowej. Te trendy to nie tylko punkty odniesienia; to możliwości czekające na wykorzystanie. Świadome integrowanie tych innowacji oraz rozwiązań typu low code, może pozwolić firmom budować, chronić i napędzać swoją cyfrową przyszłość.

Materiał źródłowy: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o technologii low-code
pobierz nasz bezpłatny przewodnik.