Aplikacje  jakich
potrzebujesz.
Szybciej i łatwiej.

Krótszy czas wprowadzenia na rynek

i zaawansowane integracje z platformą low-code.

Szybkość

Techniki wizualne i automatyzacja funkcji DevOps pozwalają na znacznie szybsze dostarczanie całościowych rozwiązań.

Elastyczność

Twórz proste I złożone aplikacje. Aktualizuj, gdy potrzebujesz. Dodaj własny kod lub wtyczki. Niezależnie od dostawców zewnętrznych.

Prostota

Buduj logikę z łatwo konfigurowalnymi formułami (jak w Excel). Możesz zaangażować również nie-programistów. To jest tak proste.

Twórz własne aplikacje
i szybko integruj
istniejące rozwiązania

Z platformą low-code archITekt możesz skonfigurować model danych, procesy, algorytmy i interfejs użytkownika – wszystko w szybki i łatwy sposób. Platforma składa się z szeregu modułów wspierających tworzenie aplikacji za pomocą technik wizualnych – zamiast kodowania. Możesz dodać coś od siebie – jest to możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Główne funkcjonalności

Przetwarzanie danych

Importuj, konwertuj i integruj dane z dowolnego źródła. Użyj usług sieciowych, plików, połączeń do zewnętrznych baz danych.

Algorytmy

Twórz reguły biznesowe i algorytmy obliczające parametry systemu w bezpiecznej izolacji od części technicznej.

Procesy

Twórz procesy i przepływy za pomocą narzędzi graficznych. Monitoruj uruchomione procesy.

Interfejs użytkownika

Zbuduj interfejs webowy dla użytkowników końcowych aplikacji stworzonych na platformie archITekt.

Dokumenty

Generuj szablony dokumentów w MS Word. Dostępna szeroka gama tagów, operacji na tabelach oraz obsługa kodów 1D i 2D.

Praca zespołowa

Platforma wspomaga pracę zespołową poprzez system kontroli wersji, przechowuje historię dokonanych zmian.

Działanie w prostych i złożonych scenariuszach. Według Twoich potrzeb.

Przykładowe aplikacje stworzone za pomocą archITekt to: System sprzedaży, System zarządzania kredytami, System windykacji, Systemy ratingowe i scoringowe, Systemy rozliczeń i zwrotów podatku, Konektory do zewnętrznych baz danych, System integracji i masowego przetwarzania danych, System generowania wyciągów i różne Systemy raportowe.

Stworzyliśmy archITekt jako platformę low-code, aby zwiększyć nasze własne możliwości i przyspieszyć działanie. To działa, testujemy to codziennie, my oraz nasi klienci.